Onze bedrijfsvoering

Biologische dynamische bedrijfsvoering in het algemeen

Vruchtwisseling, mestgebruik, veevoeding, strogebruik, integriteit van het dier (o.a. hoorns) en biologische dynamische preparaten, bemesting en compostering, bedrijfskarakter (onderlinge samenhang), natuurontwikkeling, ontwikkeling van de boer en bedrijf, landbouwkundige terreinen (biologisch zaad en plant materiaal, veefokkerij, huisvesting, diergezondheid, grondbewerking, mechanisatie). Zie voor de laatste normen en richtlijnen: www.stichtingdemeter.nl.

Bodem

De stromest uit de stal wordt in het voorjaar over het land verspreid. Dit is de belangrijkste mestsoort om een actief bodemleven op te bouwen. De bodemvruchtbaarheid kan zo verbeterd worden.

Klimaat

Door zorgvuldig met de stalmest en de bodem om te gaan wordt het organische stofgehalte van de bodem hoger. Hierdoor wordt veel CO2 uit de atmosfeer gebonden.

Natuurontwikkeling

2016 upload – 19C_288x195 Weidevogels profiteren van deze mest. Op het weiland zien we kieviten, grutto’s en tureluurs. De nesten van deze vogels worden door vrijwilligers opgespoord en beschermd. De weilandranden worden niet bemest. Hierdoor komen er langs de greppels en sloten veel kruidensoorten voor. Deze kruidenvariatie, de klavers in de wei en in de zomer de koeien dag en nacht in de wei zorgen voor gezonde melk, met een hoog gehalte aan meervoudige onverzadigde vetzuren.

Kringloop

Doordat het bedrijf weinig koeien per hectare heeft, wordt er een kleine hoeveelheid ruwvoer aangekocht. Hierdoor houden we de natuurlijke kringloop op het bedrijf zo gesloten mogelijk.

Onderzoeksprojecten

Boerderij ‘Schoonderbeek’ staat open voor onderzoeksprojecten, zoals het Louis Bolk Instituut, de Landbouw universiteit Wageningen en andere opleidingsinstituten.

Contact tussen consument en boer

We vinden het belangrijk om contact te hebben met consumenten om zo veel mogelijk te laten zien wat er allemaal voor nodig is om melk te produceren. Zo kan de consument meer kennis en inzicht krijgen over de producten die men eet en drinkt. Zie ook ‘adopteer-een-koe’ in het oranjevlak op de home pagina.

Leefbaar platteland

Koeien in de wei, bedrijfsgroottes die te overzien zijn, kleinschalig landschap, natuurontwikkeling, een actief leefbaar buitengebied in bedrijf en milieuvriendelijke landbouw zijn voor ons belangrijke onderwerpen. Ze vormen de basis voor een leefbaar platteland. Ook kwesties als: de gevolgen van bepaald consumentengedrag (denk bijvoorbeeld aan de laagste prijs of iets meer betalen) en de soort bedrijfsvoering voor de streek waar je woont, houden ons bezig.