Donaties familiekuddestal

De koe is van oorsprong een kuddedier. Als melkveehouderij hebben wij ervoor gekozen om dit principe zoveel mogelijk in stand te houden. Ons melkvee leeft dan ook in een “familiekudde”. De kalfjes lopen de eerste drie maanden vrij in de stal en in het weiland bij de melkkoeien, zodat ze op een natuurlijke manier de melk bij de moederkoe kunnen drinken en opgroeien in de grote kudde. Deze vorm van melkkoeien-houden vraagt om meer ruimte en een andere inrichting van de stal, zodat ook de kalveren ouder dan drie maanden bij de familiekudde een plek in de stal kunnen krijgen.

Onze hartewens is dan ook om een passende stal bouwen voor de koeien, namelijk een familiekuddestal.

2016 upload – PB210125_288x216 Wij hebben daartoe echter onvoldoende financiële middelen, omdat zo’n project veel gaat kosten. Mensen die het concept ‘familiekudde’ een warm hart toedragen en het bouwen van een passende stal financieel willen ondersteunen kunnen contact opnemen met Armando Kok via de mail.

Uiteraard volgen er bezoekdagen om van de koeien en hun stal mee te kunnen genieten.