Excursie biologisch dynamisch boerderij

De excursies op boerderij Schoonderbeek kunnen bestaan uit een rondleiding op ons biologisch dynamisch bedrijf met als specialisatie koe-gedrag, familiekudde en anekdotes over de koeien. Zowel voor kinderen als volwassenen. Een boerderij excursie duurt ongeveer één tot anderhalf uur, waarbij we ook graag uitgaan van vragen uit de groep.

Het melkvee bedrijf

Boerderij ‘Schoonderbeek’ is een biologisch-dynamisch bedrijf in De Glind (Achterveld), tussen Amersfoort en Barneveld. Hier worden ongeveer 50 melkkoeien op 32 hectare zandgrond rondom de boerderij gehouden. Iets verderop ligt nog 6 hectare grasland op leem- en zandgrond. Op een andere plek wordt nog eens op 3 hectare vee geweid op natuurland. Wij kiezen bewust voor kleinschalig werken, met respect en ontwikkelingsruimte voor mens, dier en milieu. Het bedrijf is in 1991 omgeschakeld van gangbaar naar een biologische bedrijfsvoering en in 2007 naar een biologisch-dynamische bedrijfsvoering. Sinds 2005 worden de koeien gehouden in een familiekudde. In 2012 heeft Armando na plotseling overlijden van zijn vader Gerard de boerderij overgenomen. Armando bij wie de dieren, natuur en milieu na aan het hart liggen, boert vanuit zijn vaders gedachte goed voort.

Koe-eigen gedrag en familiekudde

De koeien worden op een zo koe-eigen mogelijke manier gehouden. Dat wil zeggen dat de kuddegrootte niet meer dan 50 à 60 koeien is. Jonge kalfjes worden bij de moederkoe gehouden. De koe houdt haar hoorns. De melkkoeien staan in een potstal. Dit is een bijna rechthoekige stal die helemaal ingestrooid wordt met stro, zodat de dieren zelf hun ligplaats kunnen kiezen en ze gemakkelijker kunnen uitwijken bij de bepaling van de rangorde. De koeien hoeven hierdoor niet onthoornd te worden.

De koe is van oorsprong een kuddedier. Als melkveehouderij hebben wij ervoor gekozen om dit principe van de koe zoveel mogelijk in stand te houden. Ons melkvee leeft dan ook in een ‘familiekudde’. De kalfjes lopen de eerste drie maanden vrij in de stal en in het weiland bij de melkkoeien, zodat ze op een natuurlijke manier de melk bij de moederkoe kunnen drinken en opgroeien in de grote kudde. Deze vorm van melkkoeien-houden vraagt om meer ruimte en een andere inrichting van de stal, zodat ook de kalveren ouder dan drie maanden bij de familiekudde een plek in de stal kunnen krijgen. We zijn dan ook bezig met het maken van een plan voor de bouw van een familiekuddestal.

Overige aandachtspunten 2016 upload – 2015-12-maart-025_1_288x216

Tijdens de boerderij excursie kunnen de volgende punten aan bod komen: principes biologisch dynamische bedrijfsvoering, bodembeheer, klimaat m.b.t. CO2 uitstoot, natuurontwikkeling, kringloop, openstelling voor onderzoeksprojecten, contact tussen consument en boer, leefbaar platteland.
Voor meer informatie over deze aandachtspunten, klik hier.

Kosten boerderij excursie:

  • bedrijven en organisaties: € 125,- excl. BTW
  • particulieren: € 75,- excl. BTW
  • scholen, verenigingen e.d.: in overleg

Voor verdere informatie:
Armando Kok: armandokok@live.nl.