Familie / Organisatie opstellingen op locatie.

Organisatieopstellingen.

In ieder bedrijf lopen dingen lekker en stroef. Over het geen wat goed loopt hoeven we ons geen zorgen te maken. Waar we meer uit willen halen kunnen we via een opstelling de onderliggende storende dynamiek helder zien te krijgen. Met dit inzicht heeft een bedrijf handvaten om iets te keren. Soms heeft het te maken met iets uit je bedrijf maar ook kan het zijn dat het vanuit persoonlijke deel van het familiesysteem voort komt. In overleg kan er wel of niet voor een combinatie gekozen worden.
Bedrijfs- of organisatieopstellingen die vanuit het Bert Hellinger Instituut verspreid zijn, zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen zijn, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.

Naar het systeem in een organisaties kijken.

Er wordt als geheel naar het systeem gekeken, zonder oordeel, zonder iets mooier of lelijker te maken dan het is, en met een blik op de toekomst. Het is een methode van weinig woorden, die de werkelijkheid van de organisatie zoals die toont in de opstelling, neemt zoals die is. De systemische manier van kijken toont ons, ervaringsgewijs, dat er een aantal systemische principes zijn waaronder bedrijven gedijen. Die systemische principes zijn in trefwoorden samen te vatten onder: ten eerste: een ordening waarbij ieder deel van de organisatie zijn of haar goede plek heeft om te kunnen functioneren. Ten tweede: een balans in geven en nemen die tot een gezonde en steeds groeiende uitwisseling leidt. Ten derde: een plek, en daarmee erkenning, voor ieder persoon, concept, oprichter of ander element dat bijdraagt of bijgedragen heeft aan de organisatie in haar bestaan.

Werkwijze.

Intuïtief plaatst de case-inbrenger de representanten ten opzichte van elkaar in de ruimte. Dan gebeurt er iets opmerkelijks, en tot nu toe onverklaarbaars. Onmiddellijk voelen de opgestelde representanten hoe het veld van relaties, waar ze zich in bevinden, in dit uitgebeelde systeem is. Dit veld van relaties blijkt vrijwel altijd in hoge mate overeen te komen met de werkelijke organisatie-situatie. Beelden en inzichten springen naar voren over verbanden, belemmeringen maar ook mogelijkheden in het organisatiesysteem. Door posities van representanten te veranderen, ontbrekende of buitengesloten elementen toe te voegen en soms door relaties in de opstelling te benoemen is het mogelijk om te kijken naar goede oplossingen voor de ingebrachte case. Als de opstelling oplossingen laat zien gaat er in het systeem weer energie stromen en krijgt de case-inbrenger beelden mee van hoe een mogelijke vruchtbare constellatie er uit zou kunnen zien.

Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen vaak, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die misschien tot dan toe nog niet bewust was of nog achter de horizon lag. Vaak werken de beelden nog lang door. waarmee impulsen voor groei en ontwikkeling en energiek handelen in de organisatie kunnen ontstaan.

Op uitnodiging kom ik naar u toe voor het begeleiden van een opstelling afgestemd naar uw wensen.

Op deze pagina’s vind u meer over:
Familieopstellingen.
Data voor opstellingen hier.
Meer over mij.

Kosten: Voor bedrijven: 175,- euro per uur.
Voor particulieren: 65,- euro per uur.
+ reiskosten.
Overige in overleg.