Bezoek mijn nieuwe website

Familieopstellingen (Systemisch werk)
Amersfoort e.o.
Diverse opstellingen en data

Familieopstellingen

Deze workshop vorm is erop gericht dat een aantal deelnemers met een eigen vraag komt. Ze willen kijken naar een stuk om inzicht te krijgen, iets los te kunnen laten en vervolgstappen helder krijgen. Ook kan het zijn dat men een keuzevraag heeft, zoals welke opleiding ga ik doen of een vraag over een andere beslissing.
De overige deelnemers uit de groep zijn beschikbaar om ingezet te kunnen worden als plaatsvervangende representanten uit de familie / het systeem van de vraagsteller. Wonderlijk genoeg is iedereen in staat dit te doen. Als representant kun je minstens zulke belangrijke inzichten en ervaringen opdoen voor jezelf of je werk. Van te voren geef je aan of je een vraag in wilt brengen of als representant deel wilt nemen. Ook is het mogelijk om als begeleider éénmalig met een cliënt te komen om iets helder in beeld te krijgen.

Kleine opstellingen n.a.v. oefening

Kleine waardevolle opstellingen naar aanleiding van een oefening, bijvoorbeeld een spellende lijnen en kleuren opdracht. waarbij je je krijtje laat bewegen op papier. Je werkt niet vanuit je denken, maar je volgt de impulsen van binnenuit. Door je denken zoveel mogelijk los te laten, neemt je lichaam als het ware het stuur over. Op deze manier ontstaan er spontaan, van binnen uit, bewegingen en vormen, die een innerlijk beeld weergeven en daarmee het thema van jou opstelling kenbaar maakt. Een verrassende vorm waarvoor geen tekenervaring nodig is.
Het resultaat van de oefening wordt gebruikt als ingang tot een kleine opstelling.2016 upload - DSCF8846_144x107 Het beeld op papier komt tot leven als een persoon of een deel van jezelf. Door via een opstelling daarmee in contact te komen, kunnen patronen uit het dagelijks leven helder worden en zich waar mogelijk herstellen. Met als doel, meer te kunnen zijn wie je werkelijk bent. Deze ervaringen worden vervolgens weer op papier tot uitdrukking gebracht in kleuren lijnen of vormen. Het beeld kan zo thuis nog dieper doorwerken. Dit is ook een mooie vorm om een dagdeel met eigen bekende te doen.

Dag vanuit creativiteit in combinatie met opstellingen.

Je lichaam weet als geen ander wat op dit moment gezien wil worden. Niet enkel je hoofd aan het stuur maar je gehele lichaam. Via een kleine eenvoudige oefening wordt je hier in mee genomen.
In de ochtend gaan we, na een korte inleiding, met allerlei creatieve materialen zoals, kleurpotlood, pastel, wasblok, ecoline verf en oude tijdschriften aan de slag. Je vrij als een spelend kind je impulsen volgend op papier. Gericht op het plezier in het doen en niet op het resultaat
Na de middag pauze gaan we naar aanleiding van de creatieve creaties met de opstellingen verder, zodat de boodschap van de creatie helder wordt.

Thema opstellingen2016 upload - DSCF6301-2_144x109

Bij deze bijeenkomsten gaan alle opstellingen over het zelfde thema, ondanks dat de vraagstellers allemaal vanuit een andere situatie komen.
Om een beeld te krijgen geef ik als voorbeeld relatie-opstellingen:
Bij een partner komt men zich zelf tegen in wie men is, een partner spiegelt of raakt. Er kunnen wrijvingen zijn door: onbegrip, conflicten, ongelijkwaardigheid, niet gezien of begrepen worden, geen echte aanwezigheid van de ander, enz. Voor wie dat wil stoppen of beter wil begrijpen, kan met behulp van een opstelling bovengenoemde dynamieken op een diepere laag zichtbaar krijgen. Hierdoor kan er een geheel nieuw licht geworpen worden op de relatie.
Andere thema´s zijn bijvoorbeeld: ziekte en lichamelijke ongemakken, seksualiteit, ouder kind.

Opstellingen n.a.v. meegebrachte creatie

Een fascinerende vorm om de diepere betekenis van een zelf gemaakt werkstuk helder te krijgen via een opstelling. Je kunt hiervoor een reeds gemaakt schilderij, tekening, beeld, gedicht, handwerkstuk, foto, of andere creatie van jezelf of kind meebrengen als ingang voor een opstelling. Elementen uit het werkstuk worden via personen uit de groep in beeld gebracht. Hierdoor kun je de boodschap van je eigen creatie beter begrijpen, hetgeen je verder kan helpen in het dagelijks leven

Individuele opstellingen

2016 upload - 2011_0204Liesbeth0031_76x76Soms kan het prettiger zijn om één op één aan je thema te werken, of op je eigen tijdstip. We werken met het zelfde principe van familieopstellingen, alleen in plaats van representanten maken we gebruik van poppetjes of vloerankers. Zo krijg je met persoonlijke begeleiding je vraag helder. Op verzoek is het mogelijk om vanuit een tekening een individuele opstelling te doen.

Creatieve coaching

Als je individueel iets nader wil onderzoeken, verdiepen of verwerken, kan creatieve coaching een bijdrage leveren aan het oplossen van vragen rondom werk, relaties, familie, ziekte en andere persoonlijke vragen. Ook kan dat zijn naar aanleiding van een grote familieopstelling. In overleg werken we via gesprekken, eenvoudige tekenvormen, en kleine deel-opstellingen.

Telefonisch consult

Wanneer je behoefte heb om per telefoon samen wat uitgebreider bij iets stil te staan, is dat mogelijk.

Workshops, lessen en lezingen op verzoek

Op verzoek verzorg ik een workshop of les op maat hier op “boerderij Schoonderbeek” of op locatie. Je kunt dan zelf je groep samen stellen en je wensen overleggen, evt. als het bij mij plaats vindt in combinatie met overige activiteiten op of om de boerderij.


Geïnteresseerd?

Heb je belangstelling, stuur dan een mail waarin je de datum vermeldt en of je een vraag wil inbrengen, representant wil zijn of kennis wil maken met opstellingen. Je ontvangt dan een vragenlijst over feitelijke gebeurtenissen die je voor jezelf kunt maken.

Consumpties: voor koffie, thee, koekjes en een zoutje wordt gezorgd. Eventueel eigen lunch meenemen.
Data, tijden en prijzen: zie rechts oranje vlak.
Meer informatie over familieopstellingen: Klik hier

 

 

Privacy statement 2018

Werkatelier voor persoonlijke ontwikkeling & creativiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij, Rosa Kok  functionaris gegevensbescherming contact op te nemen dan verzoeken ik je om dat telefonisch te doen: 06-3968 3456. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om mij te bellen!
Mochten ik telefonisch niet bereikbaar zijn email mij dan via www.ekoe.nl

Contactgegevens: Rosa Kok
Adres: Erekhof 8, Amersfoort
Tel: 06-3968 3456

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Werkatelier voor persoonlijke ontwikkeling & creativiteit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij heb verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via www.ekoe.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.
Werkatelier voor persoonlijke ontwikkeling & creativiteit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van mijn nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming:
Werkatelier voor persoonlijke ontwikkeling & creativiteit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens zit

 • Werkatelier voor persoonlijke ontwikkeling & creativiteit gebruikt het volgende
  – Één laptop voor de administratie binnen mij bedrijf
  Dit systeem of computerprogramma’ is er niet opgericht op om informatie te verstrekken aan derden of buiten onze directe bedrijfsvoering te gebruiken.

 • Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
  Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief
  De bewaartermijn is door de deelnemer zelf te bepalen. Wanneer de deelnemer wordt opgenomen in mijn administratie worden de gegevens van die deelnemer toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand. Dit is het enige bestand waar ik actief van deze gegevens gebruikmaken.
  Wanneer iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief of mij verzoekt om daarvoor zorg te dragen worden deze gegevens door mij gewist.
  De bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar, met dien verstande dat er van deze gegevens geen gebruik wordt gemaakt binnen mijn bedrijfsvoering.


Delen van persoonsgegevens met derden: 
Ik verstrek dus uitsluitend aan derden wanneer dit voor mijn administratie noodzakelijk word, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou tot mij beschikking heb in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek via www.ekoe.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Werkatelier voor persoonlijke ontwikkeling & creativiteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
www.ekoe.nl of telefonisch 06 3968 3456.


Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij contact op te nemen dan verzoek ik je met klem om dat telefonisch te doen: 06-3968 3456 Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om mij te bellen!