Historie

‘Schoonderbeek’ ligt in De Glind, een klein plaatsje in de Gelderse Vallei, tussen Amersfoort en Barneveld. Toen men in het begin van de 19e eeuw, onder invloed van de Fransen, overging tot het aannemen van achternamen, vinden we de achternaam ‘Schoonderbeek’ bij de nazaten van Jacob Hendrixen terug. Voor die tijd bestond er een kasteel Schoonderbeek dat in 1521 werd verwoest. De voorouders van de arbeiders op de boerderij hadden werk als boerenarbeiders op het landgoed ‘Schoonderbeek’ en verkregen op die manier ook de achternaam ‘Schoonderbeek’.

Stichting Jan Pieter Adolf

Baron J.P.A. van Limburg Stierum interesseerde zich in het begin van de vorige eeuw voor maatschappelijk-sociaal werk. Hij was de oprichter en belangrijkste geldschieter van de naar hemzelf vernoemde protestantse Stichting Jan Pieter Adolf. In 1912 kocht de stichting het landgoed ‘Schoonderbeek’ waar toen twee oude boerderijen stonden. Het landgoed was 93 hectare groot. De stichting had tot doel opvang te bieden voor dak- en thuislozen, alcoholverslaafden en mensen die hun gevangenisstraf uitgezeten hadden. In ruil voor kost en inwoning werd er op de boerderij gewerkt (koeien en paarden). De stichting heeft op het landgoed drie nieuwe gebouwen neergezet en stelde als eerste directeur J. Wilbrink aan in 1915, In 1917 werd deze opgevolgd door E. van den Brink, die de landerijen in goede staat gebracht heeft. In 1930 werd J. van den Brink aangesteld als laatste directeur van de stichting.

De gebouwen

De gebouwen van de Jan Pieter Adolf Stichting liggen allemaal aan de Schoonderbekerweg. De oude boerderij aan de overkant van de weg kwam wat los te staan van de Stichting. Dit pand stond ook wel bekend als oud onderkomen van de huurofficier Jan van Schaffelaar in 1400 (uitgebreid beschreven in het boek van Tha Beckman: Hasse Simonsdochter). Op nummer 7-9 staat het voormalige Hoofdgebouw van de Stichting. Vanuit ons voorhuis kijken we daarop uit. In het Hoofdgebouw was de slaapzaal, gezelschapsruimte en koeienstal. Tussen het hoofdgebouw en onze boerderij was op nummer 11 de woning directeurswoning: groot, hoog en voornaam. Vanuit dit huis heb je uitzicht op de beide richtingen van de weg. Ons huis nummer 13 was vroeger de veldschuur met opslag van hooi en stro voor de paarden en koeien alsmede de paardenstal.

Faillissement

De Stichting verkeerde in grote armoede en besloot in 1931 het onroerend goed te verkopen en wel op 19 mei. Een dag later was er plotseling veel geld beschikbaar voor de Stichting, maar toen was de verkoop reeds gebeurd en niet meer terug te draaien. Een bizarre geschiedenis: een dag eerder en de Stichting zou gered zijn. Het landgoed en de vier gebouwen werd verkocht voor fl. 134.900,-. De oude boerderij werd verkocht aan de familie Hilhorst. Het Hoofdgebouw aan de familie Boersen en de directeurswoning en boerderij aan de familie Kohlmann. Er werden kleinere stukken grond verkocht waar nu de kleinere boerderijen op staan.

Boerderij Schoonderbeek

De oude veldschuur en onze huidige boerderij, kwam in 1931 de tuinknecht Dorus van Laar te wonen. Hij was in dienst van de familie Kohlmann, die in de oude directeurswoning woonde. In 1946 kocht een zoon van de familie Kohlman dit perceel. Hij bouwde de paardenstallen om tot woonhuis en een deel van de hooiopslag tot stal. Boerderij ‘Schoonderbeek’ werd in 1965 door Willem Kok gekocht, Zijn zoon Gerard nam in 1979 de boerderij over. In 1991 stapte Gerard Kok over van het toen gangbare boeren naar biologisch boeren, en in april 2007 naar een biologisch-dynamische bedrijfsvoering. Vanaf 2012 zet Gerards zoon Armando Kok de boerderij voort.