Bezoek mijn nieuwe website

Open intervisiegroep familieopstellingen

2017 hebben we Roos Fikenscher te gast als workshopleidster

Datum wordt binnenkort bekendgemaakt.

Workshop over de Tao in het opstellen en systemisch werken

Een workshop voor opstellers en iedereen met belangstelling

Deze workshop toont de principes Tao in de praktijk van het opstellen.
Theoretische uitleg is ondergeschikt aan het zelf ervaren.
‘Een van de handzame betekenissen van het woord Tao is de weg, het pad. Maar het is niet een weg die je moet volgen. Je hoeft de Tao niet te volgen, je hoeft het pad niet af te leggen, want de Tao is er en jij bent er ook al. Tao betekent ook alle wegen, de Tao is alles. Het is niet een weg van onbekwaam naar bekwaam, of van slecht naar beter, maar een manier van zijn. Tao heeft betrekking op ons zijn, maar ook op het geheel van wat dan ook, een wetenschap, een rechtstelsel of een taal. Je zou het ‘de geest erachter’, de intentie, kunnen noemen’

In de praktijk

Een taoïstische opsteller “werkt’
* volgens het principe van het ‘doen door niets doen’
* vanuit het principe ‘alles hoort erbij en mag precies zo zijn zoals het is’
* is vrij van willen, nieuwsgierigheid en oordeel.
* Grijpt minimaal in.

Gebruikmakend van stil zijn en aanwezig zijn in de stilte, opent zich voor dat wat gezien wil worden en als vanzelf ontstaat.

Vanuit diep respect voor dat wat het Leven en leven stuurt en gestalte geeft.

Over de inhoud

De inhoud vormt zich rond vragen/inbreng van de deelnemers.
Roos Fikenscher zal hier en daar de manier van werken ‘uitleggen’ en voorzien van ondertiteling. Mits dit niet een proces van integratie verstoort. Want woorden kunnen innerlijke processen die door het werk in gang gezet worden verstoren.
Haar manier van werken bestaat uit verschillende vormen van systemisch werk : systemische interviews, opstellingen, visualisaties, structuuropstellingen.
Roos maakt ook gebruik van tekst, muziek en meditaties
Het is vooral ervaringsgericht.

Je bent van harte welkom
Locatie : “Boerderij Schoonderbeek” Schoonderbekerweg 13, 3794 NA De Glind (Achterveld)
Kosten € 64,95 (intervisie groepsleden korting)
Tijd 11.00 -16.00
Zelf de lunch meenemen
Maximaal 9 deelnemers
Opgeven voor

bij Roos Fikenscher via het inschrijfformulier op www.roosfikenscher.nl of bij Rosa Kok via www.ekoe.nl
Eerder verzorgde ze onderstaande bijeenkomst.

Transcultureel Systemisch Werk

Over de invloed van verplaatsing en migratie op het welzijn van het systeem/ individu.

Systemisch werk laat zien dat betrokkenen niet altijd het volledig potentieel leven, voelen zich nergens echt thuis, zowel in de privé als beroepsmatige sfeer relationele problemen hebben.

TCSW gaat ook over SamenRedzaamheid. Leren leven met de verschillen in een steeds kleurrijker wordende maatschappij.

Van aanpassen naar afstemmen.

Afstemmen betekent naar de ander toe bewegen met behoud van de eigen identiteit. Want aanpassen houdt impliciet de angst voor verlies van de eigen identiteit in. En uiteraard geeft dit diepe onrust in het systeem met alle gevolgen van dien.

Gastdocent: Roos Fikenscher

Zie meer www.roosfikenscher.nl
dscf9976_255x191