Bezoek mijn nieuwe website

Familieopstellingen (Systemisch werk)

Principe
2016 upload - 030_96x89Deel uitmaken van ons gezin van herkomst en grotere familiesysteem heeft vaak veel meer impact op ons huidige leven dan wij beseffen. Je familie kies je niet, daar word je in geboren, met alles wat daarbij hoort, lief en leed en met alles wat soms generaties lang al wordt doorgegeven, verzwegen of verloochend. De effecten hiervan kunnen onbewust diep doorwerken op ons huidige leven en op de problemen die we daarin ervaren. Een familieopstelling kan verborgen dynamieken zichtbaar maken waar een vraag of probleem mee verbonden kan zijn. Ook kan het zijn dat je familie of andere relaties slechts een spiegel zijn, die dingen in je wakker maken en je de gelegenheid geven iets te leren. De uitkomst van de opstelling geeft vaak emotionele opluchting en werpt altijd een nieuw licht op datgene waar je mogelijk al langere tijd mee worstelt.

Grondlegger
Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen. Hij werkte jarenlang in Afrika, waar hij o.a. gefascineerd raakte door de belangrijke functie die familieverhoudingen spelen in het dagelijkse leven. Na jarenlange observaties kwam hij tot een paar wezenlijke basisprincipes:
– Ieder lid van de familie hoort erbij en heeft recht op zijn/haar plek
– Er is een rangorde: ouderen gaan voor jongeren
– Er is een balans nodig in geven en nemen, waarbij ouders geven en kinderen nemen
Deze principes gebruikte hij als basis voor zijn werk.

Werkwijze
De opstelling begint met een vraagstelling die ingebracht wordt door een van de deelnemers.2016 upload - 4_144x106De begeleider vraagt je vooraf belangrijke feitelijke gebeurtenissen voor jezelf op te schrijven uit je familiegeschiedenis, zodat ze beschikbaar zijn als dat nodig blijkt. Daarna volgt een opstelling met behulp van mensen uit de groep die gevraagd worden om plaatsvervanger te zijn voor familieleden uit jouw systeem; inclusief een plaatsvervanger voor jezelf. Deze personen geef je intuïtief een plaats in de ruimte waarna je vanaf de kunt observeren wat er gebeurt. De plaatsvervangers nemen waar wat er bij hen gebeurt en of ze zich bewust zijn van de andere plaatsvervangers. De begeleider probeert de dieper liggende oorzaken van het probleem of de vraag aan het licht te brengen en ordent de onderlinge verhoudingen. Hierna kan herstel plaats vinden en kan de levens en liefdesstroom meer de vrije loop krijgen. Na afloop van de opstelling is er vrijblijvend de mogelijkheid om intuïtief een schets/tekening te maken van de opstelling, zodat hetgeen wat zichtbaar is geworden later nog dieper door kan werken. Wie een opstelling beleeft, ervaart deze veelal als zeer liefdevol en krachtig.

Voor wie / wanneer
Voor een ieder die in zijn/haar leven terugkerende thema`s, hobbels, problemen, vragen heeft over familie, relaties, opvoeding, ziekte, werk, zelfvertrouwen, depressie, verslaving, burn-out, adoptie, seksueel misbruik, terugkerende conflicten , gevoelens van er niet bij horen, niet gezien worden, niet vrij voelen, gedragsproblemen bij kinderen, keuzevraagstukken bij(ver)kopen van een huis, baan of opleiding etc.

Naar Verschillende vormen van opstellingen en data

Reacties van deelnemers:

Ervaringen van een deelnemer aan familieopstellingen;

Ik wil je nog even laten weten dat ik na de familieopstelling in oktober gaan last meer heb gehad van de “loodzware” armen. Er is een hele opluchting en bevrijding geweest. Ik wil je nogmaals bedanken dat je dit mogelijk maakt, super!!! Het heeft tevens een positieve uitwerking op mijn moeder gehad… (ik heb haar niet verteld wat er in de opstelling is gebeurd). Voor het eerst in haar leven heeft ze gezegd dat ze tevreden is met zichzelf, nou dat is echt nog nooit gebeurd, dus dat is wel heel bijzonder en daar ben ik heel erg blij om.
A.

Ik heb heel veel gehad aan de middagen. In de relatie met mijn ouders zijn belangrijke dingen veranderd. Ik zie ze zoals ze zijn, ben assertiever en durf mezelf te zijn. Bevrijdend. Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met opruimen schoonmaken en “scheiden”. Er breekt nu een nieuwe fase aan. Ik heb het kleine stapjes nemen in de opstellingen ook ervaren als zeer nuttig. Ik denk dat vooral voor mensen zoals ik die graag grote stappen, snel vooruit maken, het goed is om te ervaren dat het soms nodig is, beter is, om kleine stappen te zetten en te ervaren dat je daarmee ook, of juist beter je doelen bereikt. Als je op je pad te ver vooruit kijkt kun je stappen overslaan, waardoor je steeds terugkeert naar af. Ik vind deze manier daar een meerwaarde in hebben.

Geschreven stukje vooraf aan de opstellingen
Vanmiddag ben ik representant bij een opstelling.
Dat vind ik altijd heel bijzonder.
Ik weet nog dat ik (nog voor dat ik geopereeerd werd) een opstelling speciaal voor mij kreeg aangeboden.
Ik heb tijdens die opstelling contact kunnen maken met de tumoren in mijn buik en heb toen ook duidelijkheid gekregen waarom ze daar zijn ontstaan.
Dat was heel verhelderend en het heeft mij geholpen bij het accepteren van alles wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.
Vanmiddag kan ik mijn steentje bijdragen om duidelijkheid te creëren in het proces van iemand anders.
Dat vind ik mooi en ik word er altijd blij van.
Wat er vanmiddag gaat gebeuren spiegelt vast weer iets waar ikzelf mee bezig ben.
In het groot of maar een klein beetje.
Iedere opstelling die ik in mijn leven heb gedaan heeft me iets gebracht en herkende ik dingen uit mijn eigen leven.
Soms heel actueel en soms iets van Oh.. ja.. dat deed ik vroeger op dezelfde manier.
Dan zie ik het maar als een herinnering om niet weer in dezelfde valkuil te stappen.
Feest van de herkenning is er altijd!
Het wordt weer een bijzondere dag.
De zon schijnt en ik heb er zin in.
Mijn intentie voor vandaag is:
“Met een open blik ervaren”
Marieke krutzen ( volledige naam met toestemming vermeld).

Opstellingen n.a.v. korte lijnen / kleuren oefening:
Het is mij bijzonder goed gegaan. Het was zo helder als wat en ik voel me zo ongelofelijk sterk!
Onbegrijpelijk dat je met een klein stukje uit de tekening zo ver kan komen en in niets de plank mis slaat.
Niemand wist er iets van en het ontvouwde als vanzelf het hele verhaal. Weliswaar lang maar zo duidelijk en beknopt zoals het volgens mij is … zo fijn om die erkenning ook te ontvangen zonder dat ik erom gevraagd heb. Het voelde als heel logisch. En nog steeds kijk ik naar mijn partner met “je mag gaan, ik begrijp het” en die blik moet heel liefdevol zijn want dat zie ik in zijn ogen …
het werkt nog steeds na … en ik kijk bewust naar bepaalde momenten die de revue passeren …
Beter kan ik het geloof ik niet uitleggen …
De plaats vervangende representant van mijn partner die wegliep vanuit jouw huis het paadje in en DIE moeder die zei “hij komt toch wel terug” die staat op mijn netvlies. Zo blij ben ik dan ook dat die moeder het op een Gegeven moment “over gaf”.
De zwaarte, heftigheid en verdriet van mijn partner bij de representant van hem vergeet ik nooit meer …
M.