Familieopstellingen (Systemisch werk)

Principe
2016 upload - 030_96x89Deel uitmaken van ons gezin van herkomst en grotere familiesysteem heeft vaak veel meer impact op ons huidige leven dan wij beseffen. Je familie kies je niet, daar word je in geboren, met alles wat daarbij hoort, lief en leed en met alles wat soms generaties lang al wordt doorgegeven, verzwegen of verloochend. De effecten hiervan kunnen onbewust diep doorwerken op ons huidige leven en op de problemen die we daarin ervaren. Een familieopstelling kan verborgen dynamieken zichtbaar maken waar een vraag of probleem mee verbonden kan zijn. Ook kan het zijn dat je familie of andere relaties slechts een spiegel zijn, die dingen in je wakker maken en je de gelegenheid geven iets te leren. De uitkomst van de opstelling geeft vaak emotionele opluchting en werpt altijd een nieuw licht op datgene waar je mogelijk al langere tijd mee worstelt.

Grondlegger
Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen. Hij werkte jarenlang in Afrika, waar hij o.a. gefascineerd raakte door de belangrijke functie die familieverhoudingen spelen in het dagelijkse leven. Na jarenlange observaties kwam hij tot een paar wezenlijke basisprincipes:
– Ieder lid van de familie hoort erbij en heeft recht op zijn/haar plek
– Er is een rangorde: ouderen gaan voor jongeren
– Er is een balans nodig in geven en nemen, waarbij ouders geven en kinderen nemen
Deze principes gebruikte hij als basis voor zijn werk.

Werkwijze
De opstelling begint met een vraagstelling die ingebracht wordt door een van de deelnemers.2016 upload - 4_144x106De begeleider vraagt je vooraf belangrijke feitelijke gebeurtenissen voor jezelf op te schrijven uit je familiegeschiedenis, zodat ze beschikbaar zijn als dat nodig blijkt. Daarna volgt een opstelling met behulp van mensen uit de groep die gevraagd worden om plaatsvervanger te zijn voor familieleden uit jouw systeem; inclusief een plaatsvervanger voor jezelf. Deze personen geef je intuïtief een plaats in de ruimte waarna je vanaf de kunt observeren wat er gebeurt. De plaatsvervangers nemen waar wat er bij hen gebeurt en of ze zich bewust zijn van de andere plaatsvervangers. De begeleider probeert de dieper liggende oorzaken van het probleem of de vraag aan het licht te brengen en ordent de onderlinge verhoudingen. Hierna kan herstel plaats vinden en kan de levens en liefdesstroom meer de vrije loop krijgen. Na afloop van de opstelling is er vrijblijvend de mogelijkheid om intuïtief een schets/tekening te maken van de opstelling, zodat hetgeen wat zichtbaar is geworden later nog dieper door kan werken. Wie een opstelling beleeft, ervaart deze veelal als zeer liefdevol en krachtig.

Voor wie / wanneer
Voor een ieder die in zijn/haar leven terugkerende thema`s, hobbels, problemen, vragen heeft over familie, relaties, opvoeding, ziekte, werk, zelfvertrouwen, depressie, verslaving, burn-out, adoptie, seksueel misbruik, terugkerende conflicten , gevoelens van er niet bij horen, niet gezien worden, niet vrij voelen, gedragsproblemen bij kinderen, keuzevraagstukken bij(ver)kopen van een huis, baan of opleiding etc.

Naar Verschillende vormen van opstellingen en data