Stage op de boerderij

Schooljaar 2017/2018 voorzien!

We bieden een stageplaats aan voor één stagiaire of iemand die gericht ervaring op wil doen met biologisch-dynamische melkveehouderij. Afhankelijk van de vaardigheden en opleiding van de stagiaire, kan er op ‘Schoonderbeek’ veeverzorging (waaronder melken) en graslandverzorging (waaronder trekkerwerk) aangeleerd of geroutineerd worden. Voor het maken van een stageverslag is cijfermateriaal van de boerderij aanwezig. We zijn een aequor-erkend stagebedrijf. Voor meer informatie over de biologische bedrijfsvoering: zie hier.

De stageplaats De boerderij is in 1991 omgeschakeld naar biologische en in 2007 naar biologisch-dynamische bedrijfsvoering. Er zijn ongeveer 50 melkkoeien en 20 stuks jongvee aanwezig. Het bedrijf is 38 hectare groot en ligt op leemhoudend zand in de Gelderse Vallei, tussen Amersfoort en Barneveld.

2016 upload – 2013-2_288x216 Verblijf en accommodatie Voor het verblijf tijdens de stage is een caravan beschikbaar. Tijdens de avonden en de zondagen is de stagiaire op zichzelf aangewezen en het is dan ook belangrijk dat je tegen de stilte kunt. De lunch en warme maaltijd worden gezamenlijk gebruikt en worden verzorgd. Voor het ontbijt zorg je zelf. Hiervoor krijg je de benodigdheden.

Werktijden De werkdagen zijn van ongeveer 10.00 uur tot 19.00 uur. De weekenden zijn in principe vrij.

Vergoeding Bij een week stage is er een reiskostenvergoeding in overleg mogelijk van één keer per week.

Voor verdere informatie over de stage op de boerderij: Armando Kok tel.: 06-4257-4150